februari 2022 - Boeren, burgers en buitenlui - definitief: 1 april 2022 [geen grap]

Eindelijk. na enkele keren uitstel kan `Boeren, burgers en buitenlui' doorgaan. Drie voorpremières, drie prijswinnende korte films, drie inleidingen. En in de andere zaal een conferentie over filmvertoning op schaal. Voor het volledige programma klik hier. Kaartjes via Mimik. Aanvang 10.30 uur - einde 17.30 uur, Mimik Deventer.

DECEMBER 2021 - BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI - GAAT NIET DOOR. GELUKKIG 2022

Nieuws is het inmiddels niet meer. Door de nieuwe lockdown valt ook het programma op 7 januari in het water. Momenteel wordt gekeken naar andere data of andere kanalen. Elkaar ontmoeten en spreken blijft van belang en meerwaarde hebben zeker voor de nieuwe vereniging van filmhuizen. Hierover later meer. Iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst!

december 2021 - Boeren, burgers en buitenlui - laatste programmawijzigingen

Door de nieuwe Covid-19 maatregelen is de capaciteit in Mimik uiteraard beperkt op 7 januari. Gelukkig hebben we zalen bij kunnen zetten. Ondanks Covid-19 is de belangstelling namelijk groot en het programma bijna uitverkocht. We hebben enkele kleine programmawijzigingen door moeten voeren. De aanvangstijden van de films 's middags zijn enigszins veranderd zodat het programma om 17.00 uur is afgelopen. De conferentie is iets ingekort. Men kan nu nog steeds naar de film na afloop van de conferentie. De film `The worst person in the world' hebben we vanwege de lengte ervan moeten vervangen door de film `Flee'. Daarmee zijn voor wat betreft de kwaliteit van het programma wat ons betreft geen concessies gedaan. Voor het complete nieuwe programma klik hier.

off 2021 - 2022 - 7 januari in Mimik -

Tot volgend jaar! Zo sloten we 2019 af. Het was de bedoeling dat oktober-november 2020 de vijfde editie, ons eerste jubileum, van het Overijssels Film Festival zou plaatsvinden. Na een langzame maar zekere opbouw die volgens ons lekker liep, elk jaar meer films, meer voorstellingen en meer bezoek en speciale programma's, leek een weer wat groter vervolg logisch.
En toen kwam Corona. Het ergste blijft deze crisis voor degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Gelukkig zijn wij niet getroffen door het virus en zijn subsidiegevers zeer coulant.
Eindelijk lijkt het door te gaan. Het Overijssels Film Festival heeft dit jaar als werktitel `boeren, burgers en buitenlui’. Ook al verwijst deze uitdrukking tegenwoordig naar `het ganse volk’, ze heeft nog steeds de connotatie van verschil en van een intrinsieke waarde van het platteland. Boer is zelfs een geuzennaam geworden. In het hedendaagse gebruik van de woorden boeren en burgers zijn burgers meestal geen boer maar zijn boeren wel altijd burger.
Vanwege Covid-19 is het OFF teruggebracht naar een compacte versie van één dag. Twee zalen in Mimik te Deventer staan vrijdag 7 januari 2022 het OFF ter beschikking. Een zaal wordt gebruikt voor het vertonen van voorpremières zoals gebruikelijk tijdens het festival. Deze films worden voorafgegaan door korte lezingen door Gerlinda Heywegen. Deze lange films worden bovendien voorafgegaan door korte (afstudeer) films van jong Nederlands talent en tevens prijswinnaars van Twente Shorts 2021.
De andere zaal wordt gebruikt voor een programma dat gericht is op professionals. Daaronder verstaan we alle betrokkenen die filmvertoning mogelijk maken. In een groot festival zou dat `industry’ genoemd worden maar zo een grote broek trekken we niet aan. Hier zal het thema van deze editie `boeren, burgers en buitenlui’ uitgediept en verder besproken worden. In twee sessies zal gesproken worden over trends die landelijk waarneembaar zijn maar vooral lokaal impact hebben. Voor het complete programma klik hier.