OFF     Poort naar Europa
Het Overijssels Film Festival wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De officiële opening is donderdagavond 18 oktober in Filmhuis Hengelo en het festival duurt een hele maand. Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. Het wordt in gezamenlijkheid georganiseerd. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig. Dat bleek de vorige twee edities succesvol. Daarom willen we dat vasthouden.

Het thema is dit jaar `Poort naar Europa’. Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa tonen. Dat is uiteraard breed en divers. Er zijn op allerlei gebied grote verschillen binnen Europa. Vanuit een groter perspectief is Europa desalniettemin wel een geheel. En zo praten wij ook vaak over Europa als contrast tot andere geografische blokken. Blokken die voor ons in bijvoorbeeld cultureel, politiek of economisch opzicht anders zijn. Vaak gelijkwaardig maar ook anders.

Met dit in het achterhoofd is een aantal films geselecteerd. Opvallend in deze films is dat vrijwel altijd het maatschappelijke wordt verbonden met het persoonlijke. Maatschappelijke thema’s worden naar een persoonlijk vlak getrokken. En daar zijn we allen kwetsbaar. Kwetsbaar voor gevolgen van politiek, van haat en soms van elkaar. Daar tegenover staat de verdraagzaamheid en het zoeken naar invulling van ons leven. Ons leven in een moderne omgeving waar alles mogelijk lijkt en de keuzes eindeloos zijn terwijl tegelijkertijd niet alles is wat het lijkt en het echte leven soms gekker is dan een droom. Het zijn eeuwige thema’s maar bij deze films zijn ze akelig actueel. Europa lijkt bezig met een zoektocht, vanuit het verleden, naar een ongewisse toekomst. En deze zoektocht is mensenwerk. Mensen vormen de instituties en mensen ondervinden er de gevolgen van.

Laten we naar ons zelf in onze verscheidenheid kijken is het idee. En tegelijkertijd genieten van mooie actuele films, droevige films en vrolijke films. Voor de diverse titels verwijzen we naar de websites van de filmhuizen en die van het OFF zelf. Bijna alle verschillende films zullen ingeleid of nabesproken worden door een keur aan gasten.

Om de aantrekkingskracht te vergroten zal één locatie, het Filmhuis Hengelo, meerdere dagen place to be zijn. Hier zullen extra voorstellingen worden gegeven. Deze gaan niet ten koste van die bij de andere filmhuizen. Houd het programma in de gaten op www.overijsselsfilmfestival.nl.

Het festival spreekt hier haar dank uit aan alle filmhuizen, vrijwilligers en de subsidiënten die dit mede mogelijk maken.

Klik op OFF-logo voor het programmaboekje.