OFF     Poort naar Europa

Tot volgend jaar! Zo sloten we vorig jaar af. Het was de bedoeling dat oktober-november 2020 de vijfde editie, ons eerste jubileum, van het Overijssels Film Festival zou plaatsvinden. Na een langzame maar zekere opbouw die volgens ons lekker liep, elk jaar meer films, meer voorstellingen en meer bezoek en speciale programma's, leek een weer wat groter vervolg logisch.
En toen kwam Corona. Het ergste blijft deze crisis voor degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Gelukkig zijn wij niet getroffen door het virus en zijn subsidiegevers zeer coulant. We doen het noodgedwongen voor wat betreft activiteiten rustig aan. Kortom alles staat stil.
Pas op de plaats maken heeft ook voordelen. We kunnen, min of meer verplicht maar toch, de boel opnieuw overdenken. Met de tijd die we daar nu voor nemen hopen we later een beter festival neer te zetten.
In de tussentijd werken we aan een beperkt maar mooi programma dat we binnenkort bekend hopen te presenteren. Tot ziens.