OFF     Poort naar Europa

augustus 2021 - Alternatief voor Overijssels Film Festival

Omdat Corona nog steeds de boel op zijn kop zet zal op 26 november 2021 als alternatief voor het Overijssels Film Festival in Mimik te Deventer een filmprogramma gepresenteerd worden bestaande uit vier voorpremières met voorfilms en lezingen / inleidingen en parallel daaraan gesprekken over trends in filmtheaterland. Verdere invulling volgt.

Tot volgend jaar! Zo sloten we 2019 af. Het was de bedoeling dat oktober-november 2020 de vijfde editie, ons eerste jubileum, van het Overijssels Film Festival zou plaatsvinden. Na een langzame maar zekere opbouw die volgens ons lekker liep, elk jaar meer films, meer voorstellingen en meer bezoek en speciale programma's, leek een weer wat groter vervolg logisch.
En toen kwam Corona. Het ergste blijft deze crisis voor degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Gelukkig zijn wij niet getroffen door het virus en zijn subsidiegevers zeer coulant. We doen het noodgedwongen voor wat betreft activiteiten rustig aan. Kortom alles staat stil.
Pas op de plaats maken heeft ook voordelen. We kunnen, min of meer verplicht maar toch, de boel opnieuw overdenken. Met de tijd die we daar nu voor nemen hopen we later een beter festival neer te zetten.
Bovenstaande was 2020. Inmiddels zijn we weer een jaar verder. In de tussentijd werkten we aan een beperkt maar mooi programma dat we hoopten te presenteren. Als echter binnenkort openbare filmvertoning weer mogelijk wordt, met alle beperkingen zoals een maximum aantal bezoekers, dan wil iedereen in eerste instantie eerste even gewoon draaien. Gewoon doen wat gangbaar is. Daarmee is ook dit jaar vrijwel zeker geen plaats voor het Overijssels Film Festival zoals we dat aan het opbouwen waren. Bovendien is ook nu nog niet duidelijk welke films er in het najaar beschikbaar zijn. Daarmee is planning van het festival haast ondoenbaar. We hopen nu kleinschalige extra's te kunnen gaan aanbieden. Hoe en wat en wanneer, zeker is nog niets. Tot ziens.